amb la gran cantant Marian Barahona, entre d’altres, com a professora. Actualment continua la seva formació a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), on està cursant Pedagogia amb especialització en cant modern amb grans professors com Ana Finger.

S’ha format en la tècnica Speech Level Singing, a Barcelona amb Miguel Manzo i a Londres amb Edward Staunton. També ha cursat els nivells 1 i 2 de la tècnica Voice Craft amb la Helen Rowson.

Ha treballat 5 anys a l’àcadèmia de música El Ressò impartint classes de cant jazz/modern i de solfeig. Actualment, treballa a l’Aula de Música de Terrassa. Ha dirigit la coral Gospel Estudi d’Arts. I ha participat en diversos projectes musicals de blues, soul, gospel i jazz, entre ells el cor de gospel The New Zombis.